WWW.TRAFIKKANTEN.NO

Trafikkanten.no peker til www.trafikanten.no, slik at det er lettere finne fram for oss som taster feil. Her finner du togtider og rutetider fra bl.a. Ruter og NSB. Husk at trafikk skriver med to k-er, mens trafikant skrives med kun n k. Du kan ogs ringe 177 for enkelt sk i togtabellen.

Vanlige skrivefeil er www.trafikkanten.no, www.traffikanten.no, www.traffikkanten.no, www.trafikkkanten.no, www.trafikanten.com og www.trafikkanten.com.

trafikkanten.no